Skip to main content

Wij zijn
Ondernemersgala Hoeksche Waard 2024

Het Ondernemersgala Hoeksche waard is een initiatief van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW), Startersnetwerk Hoeksche Waard en De Maatschappij voor Handel en Nijverheid heeft het doel om het ondernemerschap in de Hoeksche Waard uit te dagen en te stimuleren.

Een optimaal ondernemings­klimaat in de Hoeksche Waard

Organisatie

Ondernemersgala Hoeksche Waard verbindt de gezamenlijke ambities, geeft richting aan de toekomst, jaagt aan, faciliteert, inspireert en ondersteunt. De kracht van deze samenwerking schuilt in de combinatie van belangenbehartiging en de toegang die wij bieden tot een breed netwerk van ondernemers in de regio. We hebben een duidelijk gemeenschappelijk doel: een optimaal ondernemingsklimaat in de Hoeksche Waard.

Ondernemerschap straalt aan alle kanten van een ondernemer af. Het is iemand die, soms dwars tegen alle trends en opvattingen in, zijn eigen weg kiest. Tot de beste van de Hoeksche Waard word je niet zomaar verkozen. Er is in de regio genoeg concurrentie en genoeg voorbeelden van bedrijven die excelleren. Maar juist de ondernemer die lef en durf toont en een waardevolle betekenis heeft voor de regio mag gezien en gewaardeerd worden.

Ondernemers worden tijdens het Ondernemergala in het zonnetje gezet en expliciet bedankt voor hun bijdrage, durf en doorzettingsvermogen. We vieren ondernemerschap, inspireren, stimuleren en belonen de betekenis van de ondernemer in en voor de Hoeksche Waard. Het ondernemerschap in de Hoeksche Waard is van ongekende waarde voor de groei en bloei in de regio.

Op 16 mei 2024 zullen de prijzen worden uitgereikt.


ORGANISATIECOMITÉ:

Pim Verhage (voorzitter Ondernemersgala HW)

Frank van den Ouden (OHW)

Jan Rottier (StartSmart HW.) 

Jack de Leeuw (De Maatschappij)

Debbie van Mastrigt (StartSmart HW.)

Arjan Holleman (OHW)

Henk-Jan Jonker (Rabobank)

Loes Könemann (OHW)

Barbara Baan (ProjectKameleon)

 

Initiatieven

Ondernemersprijs

Ons eiland huisvest enorm veel ondernemers met potentie. De ondernemersprijs wordt uitgereikt ter stimulering van de bedrijvigheid in de Hoeksche Waard. De organisatie is in handen van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW). Om genomineerd te worden is durf, lef, gedrevenheid, oog voor groei, duurzaamheid, continuïteit nodig en met aantoonbaar succes een resultaat als voorwaarde. Deze prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die langer dan 3 jaar bestaan.

PROCEDURE

Nadat de genomineerden het inschrijfformulier volledig hebben ingevuld worden zij voor de Ondernemersprijs bekend gemaakt en vindt er een online publieksstemming plaats.

Op basis van de antwoorden op het inschrijfformulier en de uitkomst van de publieksstemming selecteert de jury maximaal 5 kanshebbers.

De 5 kanshebber worden bezocht door de voltallige jury. Op deze locatie is de ondernemer in de gelegenheid zijn onderneming aan de jury te presenteren en de jury is in de gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop van de bedrijfbezoeken volgt het juryberaad. In deze vergadering wisselen de juryleden ervaringen uit, wordt het juryrapport op hoofdlijnen bepaald en wordt de top drie gekozen. Tijdens de finale van het Ondernemersgala presenteren de kandidaten zich aan het publiek waarna de winnaar bekend wordt gemaakt.

BEOORDELINGSCRITERIA

 • De deelnemer is eigenaar/directeur-grootaandeelhouder van een onderneming die gevestigd is in de Hoeksche Waard.
 • Het bedrijf moet vóór 31 december 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • De ondernemer kan verklaren dat de onderneming in financieel opzicht gezond is.
 • De onderneming heeft een groei laten zien, is onderscheidend in zijn product of dienst, en is succesvol dankzij haar strategisch beleid.
 • Stichtingen, verenigingen en (semi)overheidsinstellingen zijn uitgesloten van deelname.

 

De jury zal haar keuze maken aan de hand van de antwoorden die zij krijgen op onderstaande aspecten binnen het bedrijf:

 • Visie en strategie, kritische succesfactoren.
 • Innovatie en ondernemerschap, inspelen op veranderende marktomstandigheden.
 • Marktpositie, marketing en klantrelaties.
 • Personeel en Organisatie.
 • Financiën.
 • Toepassing Duurzaamheid.
 • Logistiek en ICT toepassingen.
 • Betekenis voor de regio.
 • Persoonlijke eigenschappen van de ondernemer (ambities, stijl van leiding geven, MVO, competenties en maatschappelijke betrokkenheid)
 • Resultaat van de publieksstemming.

 

JURY

Pieter Duifhuizen - Dugros, oud winnaar 2022
Steven Corijn - Eigenaar CompanyCure bedrijfsovernames B.V.
Erik Klop - Partner Visser & Visser
Caspert van der Wel - Directievoorzitter en directeur bedrijven Raboank Zuid-Hollandse eilanden

STARTERSPRIJS

De startersprijs is een aanmoedigingsprijs voor de startende ondernemer in de Hoeksche Waard en wordt uitgereikt aan een innoverende starter uit de Hoeksche Waard die een voorbeeld is voor anderen door zijn of haar groei en/of innovatie. Ook als deze een unieke dienst of product heeft, een onderscheidende strategie volgt of bijzonder klantgericht is kan hij of zij meedingen naar deze schitterende, motiverende prijs.

PROCEDURE
Na de inschrijving worden de kandidaten voor de Startersprijs bekend gemaakt en vindt er een publiekstemming plaats. Uit de stemronde worden 6 kandidaten geselecteerd en aan de jury voorgesteld. De jury controleert of de genomineerden aan alle criteria voldoen en kiest vervolgens 3 finalisten. Tijdens de finale op het Ondernemersgala presenteren de kandidaten zich aan het publiek waarna de winnaar bekend wordt gemaakt.

BEOORDELINGSCRITERIA

 • De deelnemer is eigenaar/directeur-grootaandeelhouder van een onderneming die gevestigd is in de Hoeksche Waard.
 • Het bedrijf is na 1 juni 2018 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • De onderneming heeft een groei laten zien, is onderscheidend in zijn product of dienst en is succesvol dankzij haar strategisch beleid, klantgerichtheid en innoverend vermogen. Het is een voorbeeld voor andere starters.

 

JURY

Marleen Gulden - Eigenaresse Eco Concept oud winnaar 2022
Jo Kolf - Directeur Kobel B.V.
Ronald van Raaij - Directeur MKB bedrijven Raboank Zuid-Hollandse eilanden
Remco van der Kuijp - Notaris bij Van der Kuijp notariaat Strijen

 

SOCIAL IMPACT AWARD HW

De Social Impact Award HW is een blijk van waardering voor de inzet van een persoon die maatschappelijk actief is in de Hoeksche Waard. De Award wordt toegekend door De Maatschappij (Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel), departement Hoeksche Waard. De Maatschappij verbindt personen uit overheid, ondernemingen en onderwijs om elkaar te inspireren en te werken aan vernieuwing.

De Social Impact Award HW wordt uitgereikt aan een natuurlijk persoon die op sociaaleconomisch, sociaalmaatschappelijk of sociaalcultureel gebied in de Hoeksche Waard van betekenis is geweest.

PROCEDURE
Leden van De Maatschappij, departement Hoeksche Waard, maar ook organisaties, ondernemingen, instellingen en personen in de Hoeksche Waard kunnen personen nomineren voor de Social Impact Award 2022. Elke genomineerde dingt mee; of hij/ zij nu één of meerdere keren wordt genoemd maakt niet uit. Bij de nominatie hoort een duidelijke toelichting en motivatie waarom de betreffende persoon de prijs zou moeten krijgen.
Juryleden van de Social Impact Award en bestuursleden van De Maatschappij kunnen zelf niet nomineren of genomineerd worden.
Na sluiting van de nominatieperiode stelt het bestuur van de Maatschappij een longlist op en doet een voorstel aan de jury voor een shortlist. De jury bespreekt de genomineerden en komt tot een keuze voor de winnaar. De uitreiking van de Social Impact Award vindt plaats op 16 mei 2022 tijdens het Ondernemersgala HW 2022. Kort daarvoor wordt de winnaar geïnformeerd.

CRITERIA
De genomineerden moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • De prijs wordt uitgereikt aan een natuurlijk persoon die op sociaaleconomisch, sociaal maatschappelijk of sociaal cultureel vlak actief is/is geweest voor de Hoeksche Waard.
 • De activiteiten die de persoon in dit verband heeft ondernomen zijn of waren gericht op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard, dienen het algemeen belang en getuigen van een aantoonbare visie.
 • De activiteiten en de persoon zijn verbindend, inspirerend en vernieuwend.

 

JURY
Willy Spaan - Oud winnaar 2022
Eelse Bies - Oud winnaar 2022
Jack de Leeuw - Voorzitter De Maatschappij, dep. Hoeksche Waard en voorzitter van de jury
Gerard Appelman - Ondernemingen
Bert Tuk - Onderwijs
Harry van Waveren - Overheid

 

RETAILPRIJS

Deze editie zal er geen separate Retailprijs worden uitgereikt; aansprekende detailhandelaren zijn uitgenodigd om mee te doen voor de Ondernemersprijs.