Skip to main content

Stichting MooiMens HW

Stichting MooiMens HW heeft als doel een kleinschalig wooninitiatief te realiseren in de Hoeksche Waard voor een groep volwassen mensen met een (licht)verstandelijke beperking en het behartigen van hun belangen.

 

Na realisering van de woonvorm houdt de stichting blijvend toezicht op de woon- en leefomstandigheden van de bewoners en de uitvoering van de zorgverlening.

 

Stichting MooiMens blijft met de bewoners en hun ouders, vertegenwoordigers en familieleden in gesprek en biedt zo nodig hulp, advies, begeleiding en ondersteuning bij de verdere ontplooiing en ontwikkeling van de bewoners.

 

Het woon-initiatief biedt plaats aan maximaal 14 bewoners.

 

Om gezamenlijke ruimten te realiseren en in te richten, is veel geld nodig. Het gaat hierbij o.a. om tuin, keuken, woonkamer en de berging voor de vervoersmiddelen.

  

 Stichting MooiMens HW streeft naar:

  • Een permanente, levensloop bestendige woning in een huiselijke sfeer
  • Een ruim appartement met goede voorzieningen
  • Professionele, ontwikkelingsgerichte zorg en veiligheid met 24-uurs toezicht/aanwezigheid
  • Zoveel als mogelijk vertrouwde gezichten in de begeleiding
  • Het behouden van het eigen netwerk. Betrokkenheid van ouders/ vertegenwoordigers en andere familie/ bekenden is nadrukkelijk onderdeel van dit initiatief
  • Integratie in de buurt, dorp en regio.
  • Privacy d.m.v. een eigen appartement met o.a. eigen voordeur, keukentje en toilet/badkamer.

                                     

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen met een (licht)verstandelijke beperking.

Het gaat om mensen met een WLZ-VG-3, 4, 6 of  in bepaalde gevallen een WLZ-VG-7 indicatie en een onderlinge vergelijkbare zorgvraag.

 

Meer informatie? Zie www.stichtingmooimens.nl

Scan de QR-code of doneer via
IBAN: NL17 RABO 0374 4977 37